Projekty realizowane Drukuj

08.10.2019

Informacja dla Pracodawców dotycząca  projektu DIAGNOZA - AKTYWIZACJA - PRACA

Zgodnie z otrzymaną  informacją  z Wojewódzkiego Urzędu Pracy  jako  Instytucji Pośredniczącej, informujemy, iż z uwagi na przejrzystość i bezstronność  w realizacji projektu  nie rekomendujemy  zatrudniania osób spokrewnionych z pracodawcą ubiegającym się o wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy.

19.09.2019

 

 

DIAGNOZA- AKTYWIZACJA-PRACA

Dokumenty do pobrania:


REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY - PDF

ANKIETA REKRUTACYJNA - PDF

OŚWIADCZENIE o posiadaniu statusu osoby długotrwale bezrobotnej- PDF

OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA - PDF

REGULAMIN STAŻU 16.09.2019 - PDF

Wstępna deklaracja pracodawcy do udziału w projekcie DIAGNOZA - AKTYWIZACJA - PRACA

Pobierz PDF

Pracodawcy zainteresowani refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy proszeni są o wypełnienie wstępnej deklaracji i odesłanie lub złożenie bezpośrednio w biurze projektowym ul. Zgodna2 w Starachowicach


DOKUMENTY DOTYCZĄCE REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

 

REGULAMIN PROJEKTU „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA – PRACA”

dla pracodawców na refundację wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy

Pobierz


Załączniki do regulaminu:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANEJ REFUNDACJI

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA ZAWODOWE JAKIE BĘDĄ WYKONYWANE NA WNIOSKOWANYM STANOWISKU PRACY

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE (dotyczy pracodawców)

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ POMOCY DE MINIMIS

Pobierz

ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Pobierz
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Pobierz