Projekty realizowane aktualnie

18.02.2020

W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”  trwa nabór chętnych na SZKOLENIA

– np. uprawnienia na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD (zgodnie z Barometrem zawodów 2019)

Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażone lub wyposażone miejsce pracy

Dokumenty do pobrania:

  • REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY- PDF
  • ANKIETA REKRUTACYJNA – PDF
  • OŚWIADCZENIE POSIADANIU STATUSU OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ-  PDF
  • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PDF
  • REGULAMIN STAŻU 16.09.2019-  PDF

Starachowice 12.02.2020

Dokumenty do rozliczenia refundacji

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 1) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO  Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 2) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO Pobierz PDF | Pobierz DOC

ZAŁĄCZNIK NR 10 (str 3) WNIOSEK O ROZLICZENIE REFUNDACJI I WKŁADU WŁASNEGO Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 11 Oświadczenie dotrzymania warunków umowy Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 12 Oświadczenie o niezakupieniu środków trwałych rzeczy od osób bliskich Pobierz PDF

Starachowice 16.01.2020

Dokumenty dotyczące projektu „DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA”

ZAŁĄCZNIKI  DO UMOWY:

ZAŁĄCZNIK NR 7: OŚWIADCZENIE  PORĘCZYCIELA O ŹRÓDŁACH I UZYSKIWANYCH DOCHODACH; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 8 :OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA PORĘCZYCIELA; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 15: OŚWIADCZENIE DO UMOWY; Pobierz PDF

ZAŁĄCZNIK NR 14:DEKLARACJA SPRZEDAWCY PRZY ZAKUPIE RZECZY UŻYWANYCH  Pobierz PDF

09.01.2020

REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY-aktualizacja

Regulamin.pdf

Regulamin Stażu.pdf

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (staż pracodawca).pdf

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach  zamieszcza do pobrania  Regulamin projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” dla pracodawców  na refundację  wyposażenia lub doposażenia  miejsca pracy-  AKTUALIZACJA  grudzień 2019.
Powodem jest  wybór zabezpieczenia refundacji.

Regulamin.pdf

06.12.2019

1) Z dniem 06.12.2019 zamykamy rekrutację chętnych na STAŻ w ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA”
2) W ramach projektu „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA-PRACA” trwa nabór chętnych na SZKOLENIA
–  np. uprawnienia  na wózek widłowy, spawacz, sprzedawca, itp. wg IPD
3) Trwa nabór na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy.

 

30.10.2019

Zgodnie z § 3 pkt. 2 Regulaminu dotyczącego rekrutacji do projektu „DIAGNOZA –AKTYWIZACJA-PRACA ” przedłuża się termin składania Ankiet Rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  31.11.2019 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 31.11.2019 r. zakończenia przyjmowania Ankiet Rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników.

08.10.2019

Informacja dla Pracodawców dotycząca projektu DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA

Zgodnie z otrzymaną informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Pośredniczącej, informujemy, iż z uwagi na przejrzystość i bezstronność w realizacji projektu nie rekomendujemy zatrudniania osób spokrewnionych z pracodawcą ubiegającym się o wyposażenie / doposażenie stanowiska pracy.

19.09.2019

DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA

Dokumenty do pobrania:

  • REGULAMIN PROJEKTU OGÓLNY- PDF
  • ANKIETA REKRUTACYJNA – PDF
  • OŚWIADCZENIE POSIADANIU STATUSU OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNEJ-  PDF
  • OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA – PDF
  • REGULAMIN STAŻU 16.09.2019-  PDF
Wstępna deklaracja pracodawcy do udziału w projekcie DIAGNOZA – AKTYWIZACJA – PRACA Pobierz PDF

Pracodawcy zainteresowani refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy proszeni są o wypełnienie wstępnej deklaracji i odesłanie lub złożenie bezpośrednio w biurze projektowym ul. Zgodna 2 w Starachowicach

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REFUNDACJI WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PROJEKTU „DIAGNOZA-AKTYWIZACJA – PRACA”

dla pracodawców na refundację wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy

Pobierz

 

Załączniki do regulaminu:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYDATKÓW W RAMACH WNIOSKOWANEJ REFUNDACJI

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 3

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA ZAWODOWE JAKIE BĘDĄ WYKONYWANE NA WNIOSKOWANYM STANOWISKU PRACY

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 4

OŚWIADCZENIE (dotyczy pracodawców)

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 5

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ ORAZ POMOCY DE MINIMIS

Pobierz
ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY

Pobierz
FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Pobierz