Licznik odwiedzin

103287
DziśDziś19
W tym tygodniuW tym tygodniu52
W tym miesiącuW tym miesiącu682
WszystkichWszystkich103287

Certyfikat Fair Play

Przedsiębiorstwo Fair Play

Certyfikat FAIR PLAY

Projekty realizowane PDF Drukuj Email

 

03.01.2019

OCENA BIZNESPLANÓW II EDYCJA – AKTUALIZACJA 31.12.2018 - PDF

19.12.2018

Dokumenty dotyczące rozliczeń wsparcia pomostowego i finansowego:

Rozliczenie wsparcia finansowego - PLIK

Rozliczenie wsparcia pomostowego - PLIK

 

16.11.2018

 

LISTA RANKINGOWA  OCENY BIZNESPLANÓW II EDYCJA W RAMACH   PROJEKTU "MOJA FIRMA- MOJA PRZYSZŁOŚĆ". - PDF


Aktualizacja listy rankingowej osób zakwalifikowanych  do  projektu "MOJA FIRMA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ" II edycja - PDF

Lista Rankingowa II EDYCJI projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” - PDF


Dokumenty do pobrania do II edycji projektu „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

- Deklaracja udziału w projekcie - PDF

- Formularz Rekrutacyjny czarno-biały - DOCX - PDF

- Formularz Rekrutacyjny kolorowy - DOCX - PDF

- Karta oceny Formularza Rekrutacyjnego - PDF

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania - PDF

- Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym - PDF

- Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej - PDF

- Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo - PDF

- Oświadczenie o udziale w innym projekcie - PDF

- Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa - PDF

- Regulamin przyznawania dotacji - PDF

- Regulamin rekrutacji "Moja Firma - Moja Przyszłość" - PDF

 

 

DOKUMENTY ROZLICZAJĄCE „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

Deklaracja sprzedawcy - PLIK

Rozliczenie dotacji - PLIK

Rozliczenie wsparcia pomostowego - PLIK

 

17.03.2018

Zamieszczamy do pobrania Listę Oceny Biznesplanów I Edycji projektu „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” - PLIK

 

9.01.2018

„MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Dokumenty do pobrania :

Biznes Plan - DOCX

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy - DOCX

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego - PDF

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych po otrzymaniu dotacji - PDF

Karta oceny Biznes Planu - PDF

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego - PDF

Wniosek o wsparcie pomostowe - PDF

Oświadczenie o de minimis - PDF

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych - PDF

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - PDF

Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - PDF

 

21.12.2017

Publikujemy Listę Rankingową do projektu "Moja Firma - Moja Przyszłość. LINK


02.11.2017


Projekt pod nazwą: „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Dokumenty do pobrania:

- Deklaracja udziału w projekcie - PDF

- Formularz Rekrutacyjny czarno-biały - DOCX - PDF

- Formularz Rekrutacyjny kolorowy - DOCX - PDF

- Karta oceny Formularza Rekrutacyjnego - PDF

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania - PDF

- Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym - PDF

- Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej - PDF

- Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo - PDF

- Oświadczenie o udziale w innym projekcie - PDF

- Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa - PDF

- Regulamin przyznawania dotacji - PDF

- Regulamin rekrutacji "Moja Firma - Moja Przyszłość" - PDF

 

26.06.2017

LISTA RANKINGOWA  OCENY BIZNESPLANÓW „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”  II  EDYCJA - PDF

26.04.2017

WYNIKI  OCENY  FORMULARZY  REKRUTACYJNYCH  DO  PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” -   II  EDYCJA - PDF

 

02.03.2017

„SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”   -  aktualizacja  Regulaminu  Przyznawania  Środków  Finansowych - PDF


24.02.2017

Dokumenty  dot.  otrzymanego  wsparcia  finansowego I Edycja „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Deklaracja sprzedawcy - PDF

Oświadczenie dotyczące osób z niepełnosprawnością - PDF

Oświadczenie dotyczące osób odchodzących z rolnictwa - PDF

Oświadczenie przy rozliczeniu - PDF

Oświadczenie zakupu sprzętu używanego do 3500,00zł - PDF

Oświadczenie przy zakupie kasy fiskalnej - PDF

Oświadczenie dotyczące zwrotu VAT - PDF

Zestawienie dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego - DOC

Zestawienie dotyczące rozliczenie dotacji - DOC

27.01.2017

Projekt „Samozatrudnienie szansą na pracę”  - OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNESPLANÓW I EDYCJA

23.01.2017

Projekt „Samozatrudnienie szansą na pracę”  - LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNESPLANÓW I EDYCJA

 

30.11.2016

Wyniki oceny Formularzy rekrutacyjnych do projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” - Pierwsza edycja - LISTA RANKINGOWA

 

22.11.2016

Wzory dokumentów  dot. projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”:

1. Wzór biznes plan - PDF. Do edycji - DOC kolor - DOC cz-b

2. Karta oceny biznes planu - PDF

3. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - PDF

4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - PDF

5. Umowa o przyznanie wsparcia finansowego - PDF

6. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego - PDF

7. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego - PDF

8. Oświadczenie o de minimis - PDF

9. Regulamin przyznawania środków finansowych - PDF

Dnia 21.11.2016 zakończył się nabór do projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”.

08.11.2016

Przesunięcie procesu rekrutacji

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 2 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” przedłuża się termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  21.11.2016 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 21.11.2016 r. zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników. Informacja o tym fakcie zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

14.10.2016

DOKUMENTY REKRUTACYJNE „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

1 Regulamin rekrutacji PDF

2 Formularz rekrutacyjny PDF i WORD. Wersja czarno-biała - PDF i WORD

3 Karta Oceny formularza rekrutacyjnego PDF

4 Regulamin przyznawania środków finansowych PDF

5 Deklaracja udziału w projekcie PDF

6. Oświadczenie o osobie biernej zawodowo PDF

7. Oświadczenie udziału w innym projekcie PDF

8. Oświadczenie o miejscu zamieszkania PDF

9. Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie PDF

10. Oświadczenie o zmianie systemu ubezpieczeń PDF

 

 


 

12.08.2016

Dokumenty  dotyczące rozliczeń finansowych:

Informacje o wydatkowaniu wsparcia finansowego - dotacja - Pobierz

Deklaracja zakupu sprzętu używanego - Pobierz

Rozliczenie wsparcie finansowego - rozliczenie wydatków - Pobierz

Rozliczenie wsparcia pomostowego - rozliczenie wydatków - Pobierz

 

LISTA RANKINGOWA – POWIAT STARACHOWICKI

PIERWSZA EDYCJA PO ZŁOŻONYCH ODWOŁANIACH

PROJEKT „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o. oraz Partnerów projektu:

- Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

- Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej

- Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Osoba znajdująca się na pozycji 5 otrzyma dofinansowanie

z Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach.

Biznesplany znajdujące się na pozycjach 6-10 stanowią Listę rezerwową.

Biznesplany z pozycji 1-5 zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji oceniającej biznesplany po odwołaniach w dniu 26.07.2016 r.

 

 

L.P.

NR REKRUTACYJNY

UZYSKANA

PUNKTACJA

1.

14K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

81,5

2.

9K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

78,0

3.

12K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

76,0

4.

5K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

74,5

5.

10K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

73,0

LISTA REZERWOWA

6.

1K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

72,0

7.

5K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

8.

4K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

9.

7K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

67,5

10.

3K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

61,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ KOBIETY
Z POWIATU STARACHOWICKIEGO

W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

PIERWSZA EDYCJA


L.P.

NR REKRUTACYJNY

UZYSKANA

PUNKTACJA

1.

13K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

113,0

2.

7K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

103,0

3.

2K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

101,5

4.

11K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

92,0

5.

4K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

92,0

6.

6K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

90,0

7.

8K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

89,5

8.

14K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

81,5

9.

9K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

78,0

10.

12K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

76,0

11.

5K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

74,5

12.

10K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

73,0

LISTA REZERWOWA

13.

1K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

72,0

14.

7K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

71,5

15.

5K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

16.

4K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

17.

3K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

61,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena Komisji jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się na pozycjach
1-7 i zostają one rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 15.07.2016 r.

Ocena Komisji nie jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się
na pozycjach 8-17. Wszystkie osoby znajdujące się na pozycjach 8-17 mają prawo do złożenia odwołania od oceny Komisji,
zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Jeżeli nie wpłyną odwołania osób znajdujących się na pozycjach 8-17, wówczas osoby z pozycji 8-12 są rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Biznesplany znajdujące się na pozycjach 13-17 stanowią Listę rezerwową.

 

LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ MĘŻCZYZN Z POWIATU STARACHOWICKIEGO

W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

PIERWSZA EDYCJA

 

L.P.

NR REKRUTACYJNY

UZYSKANA

PUNKTACJA

1.

7M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

102,5

2.

4M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

94,0

3.

5M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

93,5

4.

9M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

91,5

5.

1M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

91,0

6.

2M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

87,5

7.

6M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

83,0

8.

8M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

82,0

 

Ocena Komisji jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się na pozycjach 1-8 i zostają one rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 15.07.2016 r.

 

Projekt „AKTYWNI W BIZNESIE - DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

PARTNERZY:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujących pracy, odchodzący z rolnictwa z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego, poprzez udzielenie uczestnikom projektu 80 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie utworzonych 80 nowych miejsc pracy w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

 

Od   01.07.2016   jako  partner  w projekcie  realizujemy  przyznanie środków   finansowych na rozwój przedsiębiorczości   :

- Wsparcie finansowe i pomostowe  dla uczestników  powiatu  starachowickiego:

  • Dotacja  -22 500,00
  • Wsparcie  pomostowe w postaci :

- finansowej wypłacanej  miesięcznie 1750,00/ firmę przez okres 8  m-cy,

-  usługi  szkoleniowo - doradczej po 3  godz./ firmę,

 

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH Pobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Pobierz
(kolor) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Biznes plan (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) Pobierz
Pobierz ODT
(czarno-biały) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Biznes plan (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) Pobierz
Pobierz ODT
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków - Karta oceny biznes planu Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków - Wniosek o przyznanie środków finansowych
(ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz
Pobierz ODT
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
(ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz
Pobierz ODT
Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków - Umowa o przyznanie wsparcia finansowego Pobierz
Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznania środków - Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Pobierz

Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków - Umowa o świadczenieusług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu wsparcia

Pobierz
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków-Oświadczenie o pomocy de minimis za ostatnie 3 lata (ODT - wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) Pobierz
Pobierz ODT

 

Dokumenty w wersji papierowej będą dostępne w punktach wyznaczonych w Powiatowych Urzędach Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej oraz w Biurach projektu Lidera. Formularze będą przyjmowane w Powiatowych Urzędach Pracy, Biurach projektu w Starachowicach i Skarżysku-Kam. oraz za pośrednictwem poczty. Zamknięcie naboru w danym powiecie nastąpi w dniu 08.04.2016 r. lub w ciągu 24 godzin od wpływu 30-tego poprawnego formularza, pod warunkiem osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie rekrutacji. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w dniach 15.03.2016 r. - 08.04.2016 r. w godz. 9:00-14:30. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu.
SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY:
Osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy
i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane
w Urzędach Pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
−    młodzież (poniżej 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
6 miesięcy,
−    dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (osoby zarejestrowane w PUP nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy)
Wiek uczestników projektu jest określony na podstawie daty urodzenia i ustalany
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.


Osoba niskowykwalifikowana to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (nie wyższe niż Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające, Zasadnicze Szkoły Zawodowe). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Osoby z niepełnosprawnościami to osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Na potrzeby tego dokumentu przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami, która uwzględnia osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).


UWAGA!!!
Zmianie uległy poniżej załączone formularze:
1)    REGULAMIN REKRUTACJI – nastąpiła zmiana w §6 Rekrutacja uczestników projektu w zakresie: punkt II ustęp 1 i 4 otrzymał nowe brzmienie oraz w §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji: punkt 1 otrzymał nowe brzmienie.
2)    Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego – nastąpiła zmiana w § 2 Okres udzielania wsparcia pomostowego: w punkcie 1 usunięto przypis.
3)    Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – nastąpiła zmiana w kolumnie Maksymalna liczba punktów – nadawo szczegółową punktację w Części I, II i III; zmieniono tabelę: ŁĄCZNA PUNKTACJA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO, w Części II zmieniono wartość minimalnej liczby punktów z 28 na 42 pkt.
ROZPOCZYNAMY NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

W dniu 18 marca 2016 r. rozpoczynamy nabór DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH do I Edycji projektu.

Formularz rekrutacyjny i wymagane załączniki można składać osobiście w wyznaczonych miejscach:
1)    Biuro Projektu w Starachowicach, ul. Zgodna 2, pokój nr 4
2)    Biuro Projektu w Skarżysku-Kam., ul. Rzemieślnicza 5, I piętro, pokój nr 8
3)    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76, II piętro, pokój 210, Sekretariat
4)    Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam., ul. 1-go Maja 105, parter, Biuro podawcze,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.30

Lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres:
1)    Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
2)    Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kam.
3)    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
4)    Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.
ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kam.

W przypadku osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych lub przez kuriera – osoba dostarczająca otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty ich przyjęcia. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu lub PUP.

PROJEKT „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o. oraz Partnerów projektu:

- Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

- Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku - Kamiennej

- Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ KOBIETY
Z POWIATU STARACHOWICKIEGO

W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

PIERWSZA EDYCJA

L.P.

NR REKRUTACYJNY

UZYSKANA

PUNKTACJA

1.

13K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

113,0

2.

7K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

103,0

3.

2K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

101,5

4.

11K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

92,0

5.

4K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

92,0

6.

6K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

90,0

7.

8K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

89,5

8.

14K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

81,5

9.

9K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

78,0

10.

12K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

76,0

11.

5K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

74,5

12.

10K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

73,0

LISTA REZERWOWA

13.

1K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

72,0

14.

7K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

71,5

15.

5K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

16.

4K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

17.

3K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

61,5

Ocena Komisji jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się na pozycjach
1-7 i zostają one rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 15.07.2016 r.

Ocena Komisji nie jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się
na pozycjach 8-17. Wszystkie osoby znajdujące się na pozycjach 8-17 mają prawo do złożenia odwołania od oceny Komisji,
zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Jeżeli nie wpłyną odwołania osób znajdujących się na pozycjach 8-17, wówczas osoby z pozycji 8-12 są rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Biznesplany znajdujące się na pozycjach 13-17 stanowią Listę rezerwową.