Projekty które już zrealizowaliśmy

03.01.2019

OCENA BIZNESPLANÓW II EDYCJA – AKTUALIZACJA 31.12.2018 – PDF

 

19.12.2018

Dokumenty dotyczące rozliczeń wsparcia pomostowego i finansowego:

Rozliczenie wsparcia finansowego – PLIK

Rozliczenie wsparcia pomostowego – PLIK

 

16.11.2018

LISTA RANKINGOWA  OCENY BIZNESPLANÓW II EDYCJA W RAMACH   PROJEKTU “MOJA FIRMA- MOJA PRZYSZŁOŚĆ”. – PDF

Aktualizacja listy rankingowej osób zakwalifikowanych  do  projektu “MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” II edycja – PDF

Lista Rankingowa II EDYCJI projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” – PDF

 

Dokumenty do pobrania do II edycji projektu „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

– Deklaracja udziału w projekcie – PDF

– Formularz Rekrutacyjny czarno-biały – DOCXPDF

– Formularz Rekrutacyjny kolorowy – DOCXPDF

– Karta oceny Formularza Rekrutacyjnego – PDF

– Oświadczenie o miejscu zamieszkania – PDF

– Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym – PDF

– Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej – PDF

– Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo – PDF

– Oświadczenie o udziale w innym projekcie – PDF

– Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa – PDF

– Regulamin przyznawania dotacji – PDF

– Regulamin rekrutacji “Moja Firma – Moja Przyszłość” – PDF

 

DOKUMENTY ROZLICZAJĄCE „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”.

Deklaracja sprzedawcy – PLIK

Rozliczenie dotacji – PLIK

Rozliczenie wsparcia pomostowego – PLIK

 

17.03.2018

Zamieszczamy do pobrania Listę Oceny Biznesplanów I Edycji projektu „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ” – PLIK

 

9.01.2018

„MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Dokumenty do pobrania :

Biznes Plan – DOCX

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy – DOCX

Umowa o przyznanie wsparcia finansowego – PDF

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo doradczych po otrzymaniu dotacji – PDF

Karta oceny Biznes Planu – PDF

Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF

Wniosek o wsparcie pomostowe – PDF

Oświadczenie o de minimis – PDF

Umowa o świadczenie usług szkoleniowo – doradczych – PDF

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF

Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF

 

21.12.2017

Publikujemy Listę Rankingową do projektu “Moja Firma – Moja Przyszłość. LINK

 

02.11.2017

Projekt pod nazwą: „MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

 

Dokumenty do pobrania:

– Deklaracja udziału w projekcie – PDF

– Formularz Rekrutacyjny czarno-biały – DOCXPDF

– Formularz Rekrutacyjny kolorowy – DOCXPDF

– Karta oceny Formularza Rekrutacyjnego – PDF

– Oświadczenie o miejscu zamieszkania – PDF

– Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym – PDF

– Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej – PDF

– Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo – PDF

– Oświadczenie o udziale w innym projekcie – PDF

– Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa – PDF

– Regulamin przyznawania dotacji – PDF

– Regulamin rekrutacji “Moja Firma – Moja Przyszłość” – PDF

 

26.06.2017

LISTA RANKINGOWA  OCENY BIZNESPLANÓW „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”  II  EDYCJA – PDF

26.04.2017

WYNIKI  OCENY  FORMULARZY  REKRUTACYJNYCH  DO  PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” –   II  EDYCJA – PDF

02.03.2017

„SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”   –  aktualizacja  Regulaminu  Przyznawania  Środków  Finansowych – PDF

 

24.02.2017

Dokumenty  dot.  otrzymanego  wsparcia  finansowego I Edycja „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Deklaracja sprzedawcy – PDF

Oświadczenie dotyczące osób z niepełnosprawnością – PDF

Oświadczenie dotyczące osób odchodzących z rolnictwa – PDF

Oświadczenie przy rozliczeniu – PDF

Oświadczenie zakupu sprzętu używanego do 3500,00zł – PDF

Oświadczenie przy zakupie kasy fiskalnej – PDF

Oświadczenie dotyczące zwrotu VAT – PDF

Zestawienie dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego – DOC

Zestawienie dotyczące rozliczenie dotacji – DOC

 

27.01.2017

Projekt „Samozatrudnienie szansą na pracę”  – OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNESPLANÓW I EDYCJA

 

23.01.2017

Projekt „Samozatrudnienie szansą na pracę”  – LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNESPLANÓW I EDYCJA

 

30.11.2016

Wyniki oceny Formularzy rekrutacyjnych do projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” – Pierwsza edycja – LISTA RANKINGOWA

 

22.11.2016

Wzory dokumentów  dot. projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”:

1. Wzór biznes plan – PDF. Do edycji – DOC kolorDOC cz-b

2. Karta oceny biznes planu – PDF

3. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PDF

4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF

5. Umowa o przyznanie wsparcia finansowego – PDF

6. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego – PDF

7. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu wsparcia finansowego – PDF

8. Oświadczenie o de minimis – PDF

9. Regulamin przyznawania środków finansowych – PDF

Dnia 21.11.2016 zakończył się nabór do projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”.

 

08.11.2016

Przesunięcie procesu rekrutacji

Zgodnie z § 6 ust. II pkt. 2 Regulaminu rekrutacji dotyczącego projektu „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” przedłuża się termin składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do dnia  21.11.2016 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach zastrzega sobie możliwość wcześniejszego niż 21.11.2016 r. zakończenia przyjmowania Formularzy rekrutacyjnych w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby kandydatów oraz osiągnięcia zakładanych we wniosku wskaźników. Informacja o tym fakcie zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

 

14.10.2016

DOKUMENTY REKRUTACYJNE „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

1 Regulamin rekrutacji PDF

2 Formularz rekrutacyjny PDF i WORD. Wersja czarno-biała – PDF i WORD

3 Karta Oceny formularza rekrutacyjnego PDF

4 Regulamin przyznawania środków finansowych PDF

5 Deklaracja udziału w projekcie PDF

6. Oświadczenie o osobie biernej zawodowo PDF

7. Oświadczenie udziału w innym projekcie PDF

8. Oświadczenie o miejscu zamieszkania PDF

9. Oświadczenie o posiadanym gospodarstwie PDF

10. Oświadczenie o zmianie systemu ubezpieczeń PDF


12.08.2016

Dokumenty  dotyczące rozliczeń finansowych:

Informacje o wydatkowaniu wsparcia finansowego – dotacja – Pobierz

Deklaracja zakupu sprzętu używanego – Pobierz

Rozliczenie wsparcie finansowego – rozliczenie wydatków – Pobierz

Rozliczenie wsparcia pomostowego – rozliczenie wydatków – Pobierz

LISTA RANKINGOWA – POWIAT STARACHOWICKI

PIERWSZA EDYCJA PO ZŁOŻONYCH ODWOŁANIACH

PROJEKT „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o. oraz Partnerów projektu:

– Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

– Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej

– Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

Osoba znajdująca się na pozycji 5 otrzyma dofinansowanie

z Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach.

Biznesplany znajdujące się na pozycjach 6-10 stanowią Listę rezerwową.

Biznesplany z pozycji 1-5 zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji oceniającej biznesplany po odwołaniach w dniu 26.07.2016 r.

 

L.P.

NR REKRUTACYJNY

UZYSKANA

PUNKTACJA

1.

14K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

81,5

2.

9K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

78,0

3.

12K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

76,0

4.

5K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

74,5

5.

10K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

73,0

LISTA REZERWOWA

6.

1K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

72,0

7.

5K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

8.

4K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

9.

7K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

67,5

10.

3K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

61,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ KOBIETY
Z POWIATU STARACHOWICKIEGO
W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

PIERWSZA EDYCJA

 

L.P.

NR REKRUTACYJNY

UZYSKANA

PUNKTACJA

1.

13K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

113,0

2.

7K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

103,0

3.

2K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

101,5

4.

11K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

92,0

5.

4K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

92,0

6.

6K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

90,0

7.

8K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

89,5

8.

14K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

81,5

9.

9K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

78,0

10.

12K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

76,0

11.

5K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

74,5

12.

10K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

73,0

LISTA REZERWOWA

13.

1K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

72,0

14.

7K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

71,5

15.

5K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

16.

4K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

17.

3K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

61,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena Komisji jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się na pozycjach 1-7 i zostają one rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 15.07.2016 r.

Ocena Komisji nie jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się na pozycjach 8-17. Wszystkie osoby znajdujące się na pozycjach 8-17 mają prawo do złożenia odwołania od oceny Komisji, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Jeżeli nie wpłyną odwołania osób znajdujących się na pozycjach 8-17, wówczas osoby z pozycji 8-12 są rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Biznesplany znajdujące się na pozycjach 13-17 stanowią Listę rezerwową.

 

LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ MĘŻCZYZN Z POWIATU STARACHOWICKIEGO

W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

PIERWSZA EDYCJA

 

L.P.

NR REKRUTACYJNY

UZYSKANA

PUNKTACJA

1.

7M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

102,5

2.

4M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

94,0

3.

5M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

93,5

4.

9M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

91,5

5.

1M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

91,0

6.

2M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

87,5

7.

6M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

83,0

8.

8M/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

82,0

 

 

Ocena Komisji jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się na pozycjach 1-8 i zostają one rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 15.07.2016 r.

 

Projekt „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE” jest realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

PARTNERZY:

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach

 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Funkcję Instytucji Pośredniczącej, będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 80 osób 56K i 24M, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujących pracy, odchodzący z rolnictwa z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego, poprzez udzielenie uczestnikom projektu 80 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostanie utworzonych 80 nowych miejsc pracy w sektorze mikroprzedsiębiorstw.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji priorytetu.

Od   01.07.2016   jako  partner  w projekcie  realizujemy  przyznanie środków   finansowych na rozwój przedsiębiorczości   :

– Wsparcie finansowe i pomostowe  dla uczestników  powiatu  starachowickiego:

 • Dotacja  -22 500,00
 • Wsparcie  pomostowe w postaci :

– finansowej wypłacanej  miesięcznie 1750,00/ firmę przez okres 8  m-cy,

–  usługi  szkoleniowo – doradczej po 3  godz./ firmę,

 

Dokumenty dotyczące wsparcia finansowego
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH Pobierz
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Pobierz
(kolor) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Biznes plan (ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) Pobierz
Pobierz ODT
(czarno-biały) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Biznes plan (ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) Pobierz
Pobierz ODT
Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków – Karta oceny biznes planu Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o przyznanie środków finansowych
(ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz
Pobierz ODT
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
(ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice)
Pobierz
Pobierz ODT
Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o przyznanie wsparcia finansowego Pobierz
Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznania środków – Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego Pobierz
Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków – Umowa o świadczenieusług szkoleniowo-doradczych po otrzymaniu wsparcia Pobierz
Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków-Oświadczenie o pomocy de minimis za ostatnie 3 lata (ODT – wersja dla użytkowników programów LibreOffice i OpenOffice) Pobierz
Pobierz ODT

 

​Dokumenty w wersji papierowej będą dostępne w punktach wyznaczonych w Powiatowych Urzędach Pracy w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej oraz w Biurach projektu Lidera. Formularze będą przyjmowane w Powiatowych Urzędach Pracy, Biurach projektu w Starachowicach i Skarżysku-Kam. oraz za pośrednictwem poczty. Zamknięcie naboru w danym powiecie nastąpi w dniu 08.04.2016 r. lub w ciągu 24 godzin od wpływu 30-tego poprawnego formularza, pod warunkiem osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku.

Aby zgłosić się do projektu należy spełnić wszystkie wymagane kryteria rekrutacji, zapoznać się z regulaminami i złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych w terminie rekrutacji. Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony jest w dniach 15.03.2016 r. – 08.04.2016 r. w godz. 9:00-14:30. Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu.

SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY:
Osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy
i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane
w Urzędach Pracy jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
−    młodzież (poniżej 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
6 miesięcy,
−    dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (osoby zarejestrowane w PUP nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy)
Wiek uczestników projektu jest określony na podstawie daty urodzenia i ustalany
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Osoba niskowykwalifikowana to osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (nie wyższe niż Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum Ogólnokształcące, Technikum Uzupełniające, Zasadnicze Szkoły Zawodowe). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Osoby z niepełnosprawnościami to osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Na potrzeby tego dokumentu przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami, która uwzględnia osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

UWAGA!!!
Zmianie uległy poniżej załączone formularze:
1)    REGULAMIN REKRUTACJI – nastąpiła zmiana w §6 Rekrutacja uczestników projektu w zakresie: punkt II ustęp 1 i 4 otrzymał nowe brzmienie oraz w §7 Ogłoszenie wyników rekrutacji: punkt 1 otrzymał nowe brzmienie.
2)    Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego – nastąpiła zmiana w § 2 Okres udzielania wsparcia pomostowego: w punkcie 1 usunięto przypis.
3)    Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji – Karta oceny formularza rekrutacyjnego – nastąpiła zmiana w kolumnie Maksymalna liczba punktów – nadawo szczegółową punktację w Części I, II i III; zmieniono tabelę: ŁĄCZNA PUNKTACJA FORMULARZA REKRUTACYJNEGO, w Części II zmieniono wartość minimalnej liczby punktów z 28 na 42 pkt.

ROZPOCZYNAMY NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

W dniu 18 marca 2016 r. rozpoczynamy nabór DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH do I Edycji projektu.

Formularz rekrutacyjny i wymagane załączniki można składać osobiście w wyznaczonych miejscach:
1)    Biuro Projektu w Starachowicach, ul. Zgodna 2, pokój nr 4
2)    Biuro Projektu w Skarżysku-Kam., ul. Rzemieślnicza 5, I piętro, pokój nr 8
3)    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach, ul. Radomska 76, II piętro, pokój 210, Sekretariat
4)    Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam., ul. 1-go Maja 105, parter, Biuro podawcze,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.30

Lub za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres:
1)    Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
ul. Zgodna 2, 27-200 Starachowice
2)    Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kam.
3)    Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice
4)    Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kam.
ul. 1-go Maja 105, 26-110 Skarżysko-Kam.

W przypadku osobistego złożenia Dokumentów rekrutacyjnych lub przez kuriera – osoba dostarczająca otrzyma potwierdzenie ich złożenia z podaniem daty ich przyjęcia. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę otrzymania dokumentów uznaje się datę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu lub PUP.

 

PROJEKT „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o. o. oraz Partnerów projektu:

– Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

– Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej

– Regionalną Izbę Gospodarczą w Starachowicach

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

LISTA RANKINGOWA BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ KOBIETY
Z POWIATU STARACHOWICKIEGO
W RAMACH PROJEKTU „AKTYWNI W BIZNESIE – DZIŚ, JUTRO, ZAWSZE”

PIERWSZA EDYCJA

 

 

L.P.

NR REKRUTACYJNY

UZYSKANA

PUNKTACJA

1.

13K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

113,0

2.

7K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

103,0

3.

2K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

101,5

4.

11K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

92,0

5.

4K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

92,0

6.

6K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

90,0

7.

8K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

89,5

8.

14K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

81,5

9.

9K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

78,0

10.

12K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

76,0

11.

5K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

74,5

12.

10K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

73,0

LISTA REZERWOWA

13.

1K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

72,0

14.

7K/10.4.1/2016/PUP ST-CE

71,5

15.

5K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

16.

4K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

70,0

17.

3K/10.4.1/2016/Biuro ST-CE

61,5

 

 

Ocena Komisji jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się na pozycjach
1-7 i zostają one rekomendowane do otrzymania dofinansowania decyzją Komisji z dnia 15.07.2016 r.

Ocena Komisji nie jest wiążąca dla biznesplanów znajdujących się
na pozycjach 8-17. Wszystkie osoby znajdujące się na pozycjach 8-17 mają prawo do złożenia odwołania od oceny Komisji, zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”.

Jeżeli nie wpłyną odwołania osób znajdujących się na pozycjach 8-17, wówczas osoby z pozycji 8-12 są rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Biznesplany znajdujące się na pozycjach 13-17 stanowią Listę rezerwową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zrealizowany projekt “Sprawni w Biznesie”

Zasady Rozliczanie Wsparcia Pomostowego – PLIK

Zestawienie Rozliczenia 6.2 – PLIK

Oświadczenie wnioskodawcy i współmałżonka – PLIK

Deklaracja zakupu sprzętu używanego – PLIK

Zaktualizowany Wniosek o przyznanie dotacji – PLIK

Lista rankingowa Oceny Biznes Planów – PLIK

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – PLIK

Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis – PLIK

Harmonogram rzeczowo-finansowy – PLIK

Wszyscy uczestnicy projektu są zobowiązani do złożenia Biznes Planu w wersji papierowej i elektronicznej.

Termin złożenia 15.01.2013 w Biurze projektu „SPRAWNI W BIZNESIE.”

Lista osób zakwalifikowanych do projektu – PLIK

ogłoszenie

Pliki do pobrania:

Biznes plan w wersji do edycji – PLIK

Karta Oceny Biznes Planu – PLIK

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – PLIK

Formularz rekrutacyjny “Sprawni w biznesie” – PLIK

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – PLIK

Oświadczenie – status osoby bezrobotnej – Nowa wersja – PLIK

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PLIK

Regulamin rekrutacji “Sprawni w biznesie” – PLIK

 

Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt „MOJA SZANSA”.

Tabela rozliczeniowa – rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego – PLIK

Lista rankingowa biznes planów projektu „MOJA SZANSA” – PLIK

Deklaracja zakupu sprzętu używanego – PLIK

Harmonogram rzeczowo – finansowy – PLIK

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PLIK

Wniosek o wsparcie pomostowe – PLIK

Oświadczenie o pomocy de minimis – PLIK

Biznes plan w wersji do edycji – PLIK

Wyniki rekrutacji – PLIK

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin naboru: 22.08.2011 – 19.09.2011

NIE OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Do pobrania dokumenty w formacie pdf.

Formularz rekrutacyjny – PLIK

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – PLIK

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – PLIK

Regulamin rekrutacji – PLIK

Regulamin przyznawania środków finansowych – PLIK

Oferujemy wsparcie poprzez:

 • Bezpłatne szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia firmy.
 • Przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 000 zł).
 • Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy (do 1000 zł miesięcznie).

Zapraszamy osoby bezrobotne, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i nie posiadające wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby przystępujące do projektu muszą posiadać zameldowanie na terenie powiatu starachowickiego.

 


Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-000/10 – Kobieta Przedsiębiorcza – Kobietą Sukcesu.

II edycja projektu

Lista rankingowa biznes planów – PLIK

Lista osób zakwalifikowanych – PLIK

Lista rezerwowa – PLIK

Lista osób niezakwalifikowanych – PLIK

Dokumenty do drugiej edycji projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – PLIK

Formularz rekrutacji – PLIK

Karta oceny formularza – PLIK

Regulamin rekrutacji – PLIK


Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis – PLIK

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – PLIK

Harmonogram rzeczowo-finansowy – PLIK

Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – PLIK

Informacja na temat zakupu sprzętu używanego

Przypominamy, iż w ramach wydatków inwestycyjnych w projekcie możliwe jest dokonywanie zakupu używanego sprzętu w ramach umów kupna/sprzedaży przy zachowaniu następujących warunków:

 • środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych,
 • cena sprzętu używanego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu/ obowiązkowa wycena rzeczoznawcy gdy wartość zakupu przekracza 3500,00 zł,
 • umowy kupna sprzedaży nie mogą być zawierane pomiędzy członkami rodziny (współmałżonkami, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi), a także pomiędzy osobami zamieszkałymi pod tym samym adresem, co uczestnik projektu.

Publikujemy listę zakwalifikowanych uczestniczek projektu: Lista

Publikujemy listę osób zakwalifikowanych, listę osób rezerwowych i listę osób niezakwalifikowanych do projektu.

Lista podstawowa

Lista rezerwowa

Lista osób niezakwalifikowanych

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do pobrania w plikach *.pdf.

Biznes plan – plik wersja do edycji – plik

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – plik

Karta oceny biznesplanu – plik

Karta oceny formularza rekrutacyjnego – plik

Diagnoza potrzeb szkoleniowo – doradczych – plik

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – plik

Regulamin rekrutacji – plik

Ulotka – plik


Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizowała samodzielnie lub w partnerstwie z innymi instytucjami  projekty szkoleniowo – doradcze takie jak:

 • Komputerowe Centrum Informacji (1994-1995)
 • Centrum Wspierania Przedsiebiorczooci (2002-2003)
 • Program Okresowego Zatrudnienia (2003-2004)
 • Promocja wzrostu zatrudnienia woród młodzieży z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego (2004-2005)
 • Femina (2005-2006)
 • Wspieranie rozwoju przedsiebiorczości na terenach wiejskich powiatu starachowickiego (2005-2006)
 • Działanie 2.3 – Poszukiwanie nowej roli (zakończone)
 • Działanie 2.5 – Promocja przedsiebiorczooci
 • Działanie 6.2 – “TERAZ JA I MOJA FIRMA”

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU
“TERAZ JA I MOJA FIRMA”

– REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2- WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

Nr. Konkursu: PO KL / 6.2 /1/ 08
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Nazwa beneficjenta:
Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach
27- 200 Starachowice ul. Murarska 11

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
25- 561 Kielce ul. Witosa 86

ZAKRES WSPARCIA DORADCZO SZKOLENIOWEGO

Założenia programowe:

Wynikiem przeprowadzonych szkoleń i usług doradczych ma być dostarczenie niezbędnej wiedzy
z zakresu przedsiębiorczości.
Beneficjenci otrzymają niezbędne informacje oraz porady z dziedziny gospodarczej przekazanej przez doradców i szkoleniowców zatrudnionych podczas realizacji projektu.

Program szkoleniowy obejmie tematykę:

 1. Warsztaty motywacyjne
 2. Procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej
 3. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 4. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 5. Księgowość
 6. Przedsiębiorczość

PROGRAM KOMPONENTU SZKOLENIOWEGO:
“Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej “

Podczas realizacji projektu zostanie przeprowadzone specjalistyczne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wymiarze 28 godzin lekcyjnych przeprowadzonych w ciągu 4 dni.
Przewiduje się udział 20 beneficjentów podzielonych na 2 grupy szkoleniowe po 10 osób.

Szkolenie podzielone będzie na 3 etapy:

Mobilizująco motywacyjny – (1 dzień) szkolenie wyjazdowe – obejmujące zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorczości, poparte konkretnymi przykładami- (mentoring).
“ABC przedsiębiorczości” ( 2 dni) – podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na własny rachunek.
Rozwój firmy ( 1 dzień) – obejmujący aspekty związane ze zwiększaniem potencjału rynkowego i finansowego funkcjonującego przedsiębiorstwa.

PLAN NAUCZANIA:

Tematyka etapu I:

Wyjazd studyjny do przedsiębiorców działających z powodzeniem na terenie powiatu starachowickiego, między innymi do przedsiębiorstw powstałych podczas realizacji poprzednich etapów działania 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości (“dobry przykład”).
Celem będzie zmotywowanie uczestników do podjęcia inicjatywy przedsiębiorczej, oraz wyzwolenie świadomej chęci uczestnictwa w projekcie.

Tematyka etapu II:

Elementy przedsiębiorczości: podstawy prawne działalności gospodarczej, procedury rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, , wymogi wobec instytucji kontrolnych.
Celem będzie zapoznanie beneficjentów z prawnymi zasadami i przepisami prawnymi obowiązujących przedsiębiorców.

Tematyka etapu III.

Podstawy marketingu, biznesplan, rentowność, płynność finansowa, negocjacje.
Celem szkolenia będzie przekazanie podstawowej, niezbędnej wiedzy z zakresu stosowania narzędzi i metod służących rozwojowi firmy – ( przekazana wiedza będzie dotyczyła głównie źródeł pozyskiwania informacji- internet, inne publikacje.)

METODY I CELE:

* Szkolenia dla beneficjentów będą odbywały się zgodnie z programem komponentu szkoleniowego w postaci tematycznych etapów wykładowo- ćwiczeniowych.

Bloki tematyczne prowadzone będą przez trenerów/wykładowców- specjalistów w danym zakresie

Metodyka prowadzenia zajęć zależeć będzie od charakteru szkolenia oraz omawianych zagadnień. Obok tradycyjnych wykładów, prowadzący zajęcia będą stosować metody szkoleniowe aktywizujące słuchaczy: wykłady interaktywne, ćwiczenia zespołowe oraz podgrupach- (analizy przypadku, symulacje oraz warsztaty).
Taki charakter szkoleń ma na celu jedynie ogólne zapoznanie beneficjentów z omawianą problematyką i wskazać sposoby pozyskiwania wiedzy szczegółowej.

* Usługi doradcze będą podzielone na trzy istotne ze względu na charakter kategorie :

 1. Indywidualne dla beneficjentów
 2. Indywidualne dla przedsiębiorstw
 3. Grupowe dla przedsiębiorstw

Celem tego typu usług ( kat. 1 i 2 ), będzie uściślenie pożądanej tematyki doradczej , po uprzedniej identyfikacji zapotrzebowania oraz wskazaniu przez doradców metody wsparcia za pomocą KTPD (krótko terminowych kart działania) i DTPD- długo terminowych kart działania).

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU NA DZIEŃ 22. 12. 2008 r.

Cykl szkoleniowy ukończyło 20 osób

Powstało 18 firm:

 1. ZAKŁAD STOLARSKI- Zbigniew Sepiół
 2. “MALKOP” Adam Malicki
 3. FHU AUTO- SERWIS “DAMAG”- Damian Wróblewski
 4. AUTO- MOTO “GRUBY”- Marcin Borkowski
 5. “POMOC DROGOWA”- Albert Puchała
 6. “KJK” Usługi ogólnobudowlane- wykończenia wnętrz Jacek Kawalec
 7. “AUTO- PERFECT”- Mariusz Goszczyński
 8. FHU “PAT”- Patryk Dzwonek
 9. “GABINET MASAŻU I REHABILITACJI”- Natalia Mańka
 10. “USLUGI REMONTOWE”- Lucjan Miernikiewicz
 11. SALA ZABAW “JAŚ”- Izabela Linek
 12. “TOP GLOSS”- Mariusz Gołębski
 13. PUH – Daniel Kasperkiewicz
 14. ZPHU “GIE-BET”- Paweł Gierada
 15. “USŁUGOWA FIRMA HYDRAULICZNA”- Dariusz Jóźwik
 16. “SEB-BUD”- Sebastian Kołatka
 17. “MOTO-RAV”- Rafał Cheda
 18. “USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE”- Ireneusz Kaczmarski

Wypłacono 18 dotacji na łączną kwotę 720 000 złotych

Rozpoczęto wypłatę wsparcia pomostowego dla powstałych firm


Działanie 2.5 – Promocja przedsiebiorczości

Działanie 2.5 ma na celu zapewnienie osobom, które pragną rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez zapewnienie bezpooredniego kompleksowego wsparcia obejmującego:

 • szkolenia i doradztwo z zakresu przedsiebiorczooci pomoc finansów w pierwszym etapie funkcjonowania firmy
 • dotacje inwestycyjne na rozwój przedsiebiorstwa.

Skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób odchodzących z rolnictwa
 • osób zagrożonych bezrobociem w wyniku restrukturyzacji
 • młodzieży do 25 roku życia nie zarejestrowanej jako bezrobotna
 • absolwentów szkół średnich i wyższych, oraz uczelni zawodowych

Informacja z przebiegu realizacji projektu- I edycja:

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 21 osób.

Cykl szkoleniowy ukonczyło pozytywnie 20 osób.

W ramach projektu powstało 8 firm którym wypłacono dotacje:

 • “ORDACH”- usługi budowlano remontowe (15 637,50 z3)
 • “MICH-DREW” – tartak (20 559 z3)
 • “STALKER” – usługi budowlane (18 759 z3)
 • “K&K- STOLARKA -usługi stolarskie (20 559 z3)
 • “KOZIOŁEK”- docieplanie budynków (12 000 z3)

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach ogłasza nabór beneficjentów do II edycji projektu Działania 2.5. TYTUŁ PROJEKTU: ” Stawiam na siebie i moją firme“.

Zapisy rozpoczynają sie od 21.03.2007r – w biurze projektu
(obiekt Starachowickiego Inkubatora Przedsiebiorstw) (Godz. 8:00 do 15:00)

WYKAZ FIRM UTWORZONYCH W RAMACH PROJEKTU:
„Stawiam na siebie i moją firmę”:

 • “USŁUGI BUDOWLANE” (14 000 zł)
 • „USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE” (14 000 zł )
 • Z.K „ KASPRZYK” (14 000 zł)
 • F.U „DANUTA ZACZYŃSKA” (11 525 zł)
 • F.H.U „MAC” (14 000 zł)
 • „ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA” (14 000 zł)
 • F.U „SYLWESTER KISIEL” (14 000 zł)

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (041) 274-53-92 w.100 lub pisząc na adres e- mail: sipstar@o2.pl

Projekty realizowane w ramach działania 2.5 – Promocja Przedsiebiorczooci Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz budżetu panstwa.

 1. ŁĄCZNIE WYPŁACONO DOTACJE INWESTYCYJNE W WYSOKOOCI 141 223, 50 z3
 2. W RAMACH WSPARCIA POMOSTOWEGO, Z KWOTY 42 000 WYPŁACONO 32 200 z3.

Projekty realizowane w ostatnim czasie:

I. Promocja wzrostu zatrudnienia w śród młodzieży z terenu powiatu starachowickiego i skarżyskiego

Projekt realizowany w ramach PHARE 2002, wartość 86 023,72 EURO, okres realizacji 10.11.2004 r. – 31.07.2005 r.

Celem projektu było zwiekszenie szans młodzieży na rynku pracy poprzez wdrażanie procesu aktywizacji zawodowej (w tym doradztwo i poradnictwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, szkolenia i praktyki zawodowe,  wdrażanie IPD mających na celu zwiekszenie aktywnooci zawodowej oraz określenie potrzeb beneficjentów). W projekcie brało udział 200 osób, które uczestniczły w nastepujących szkoleniach:

 1. Profesjonalny sprzedawca – 2 grupy po 20 osób
 2. Pracownik działu kadr – 1 grupa- 20 osób
 3. Pracownik robót budowlanych – 2 grupy po 20 osób
 4. ABC przedsiebiorczooci – 2 grupy po 20 osób
 5. Spawacz -1 grupa – 20 osób
 6. Ksiegowooa komputerowa – 1 grupa – 20 osób
 7. Fundusze Unijne – 1 grupa- 20 osób.

Zakładana efektywność – 40 %

Efektywnooa badana bezpoorednio po zakonczeniu projektu – 22%

II. Femina – Wspieranie kobiet na rynku pracy

Projekt realizowany w ramach działania 1.6 SPO RZL (w partnerstwie z Akademią Przedsiebiorczooci Sp. z o.o.), wartość 536 473,00 zł, okres realizacji 01.09.2005 – 31.08.2006 r.

Celem projektu była aktywizacja i wyrównanie szans kobiet na lokalnym rynku pracy. W projekcie brało udział 60 kobiet, które uczestniczyły w nastepujących szkoleniach:

 1. Profesjonalny Sprzedawca
 2. Hotelarstwo i Turystyka
 3. Opiekunka Społeczna i Dziecięca
 4. Fundusze UE – zarządzanie projektami

III. Wspieranie rozwoju przedsiebiorczości na terenach wiejskich powiatu starachowickiego

Projekt realizowany w ramach działania 2.5 ZPORR, wartooa 399 294,00 zł, okres realizacji  01.07.2005 r. – 31.12.2006 r.

Celem projektu jest aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiebiorstw oraz zapewnienie nowopowstałym pomocy w dostepie do usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych. Cele szczegółowe:

 1. Aktywizacja zawodowa poprzez doradztwo i szkolenia.
 2. Usługi doradcze z zakresu ksiegowości, sprawozdawczości, prawa, marketingu.
 3. Pomoc przy pozyskiwaniu dofinansowania zewnetrznego – kredyty, pożyczki, dotacje.
 4. Likwidacja barier i zwiekszenie dostepnooci do narzedzi wspierających przedsiebiorczość – dofinansowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, kosztów dojazdu, dotacji inwestycyjnej.

Projekt adresowany do 40 osób zamierzających uruchomia własną działalnooa gospodarczą.

Zakładana efektywność – 25 %

Podczas realizacji projektu jest przeprowadzane specjalistyczne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w wymiarze 147 godzin lekcyjnych przeprowadzonych w ciągu 21 dni.

Uczestniczy grupa składająca się z 20 osób.

Uczestnicy szkolenia zostali zakwalifikowani przez Komisje Kwalifikacyjną biorącą za podstawe kwalifikacji ich zdolność  do podjecia działalności gospodarczej.

Szkolenie podzielone jest na 3 etapy:

Mobilizująco motywacyjny (2 dni) – obejmujący zagadnienia związane z funkcjonowaniem  przedsiebiorczości na terenach wiejskich poparte konkretnymi przykładami realizowanych przedsiewzięć – (1 dzien szkolenie wyjazdowe).

“ABC” przedsiebiorczości (14 dni) – podczas którego uczestnicy są zapoznawani z zasadami rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Rozwój firmy (5 dni) – obejmujący aspekty związane ze zwiekszaniem potencjału rynkowego i finansowego funkcjonującego przedsiebiorstwa.

PLAN NAUCZANIA

Tematyka etapu I:
 1. Wyjazd studyjny do przedsiebiorców działających z powodzeniem na terenach wiejskich (“dobry przykład”) – 1 dzien.
 2. Omówienie wyjazdu studyjnego analiza  przedsiewziea gospodarczych, przykłady z kraju i zagranicy okreolanie celów i sposobów i warunków realizacji przedsiewziea, analiza SWOT – 1 dzien.

Celem jest zmotywowanie uczestników do podjecia kroków zmierzających do podjecia inicjatywy przedsiebiorczej, oraz wyzwolenie świadomej chęci uczestnictwa w projekcie.

Tematyka etapu II:
 1. Elementy przedsiebiorczooci: zakładanie własnego biznesu, pomysły na działalność, biznes plan, procedury rejestracyjne, podstawy prawne, wymogi – 4 dni.
 2. Instytucje około biznesowe, pozyskiwanie wsparcia finansowego – 3 dni.
 3. Rozliczenia z Urzedem Skarbowym i ZUS – 4 dni.
 4. Ksiegowooa w małej firmie – 3 dni.

Tematyka etapu III:

 1. Marketing i badania marketingowe – 2 dni.
 2. Controlling” – rentowność, kalkulacja cen, budżetowanie, płynność finansowa, inwestowanie, rozliczenia świadczen wewnetrznych, zasady komunikacji w firmie, zarządzanie poprzez cele – 2 dni.
 3. Innowacyjność – myślenie i zarządzanie – 1 dzien.

Wszelkie informacje dotyczące aktualnie realizowanych projektów i szkoleń udzielane są pod numerem  telefonu 041 274 04 08, a także pod adresami:

http://www.efs.gov.pl

http://www.zporr.gov.pl

http://www.wup.kielce.pl