Poznajmy się

Regionalna Izba Gospodarcza

jest organizacją typu non-profit, niezależną od władz publicznych oraz apolityczną, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze. W 1994 roku z inicjatywy pięćdziesięciu podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta i okolicznych gmin powstała Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach. Osobowość prawną zyskała na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 3 marca 1994 r. Siedzibą Regionalnej Izby są Starachowice. Z tego powodu wśród jej członków dominują firmy z powiatu starachowickiego. Izba zrzesza niemal wszystkie wiodące podmioty gospodarcze z branży metalowej, motoryzacyjnej, spożywczej, drzewnej, budowlanej i transportowej.

 

Działalność Izby:

  • Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby.
  • Propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości jako podstawy rozwoju ekonomicznego regionu. · Integracja lokalnego środowiska gospodarczego.
  • Przekazywanie i koordynacja przepływu informacji gospodarczej.
  • Organizowanie szkoleń i seminariów.
  • Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z innymi regionami kraju oraz zagranicznymi organizacjami o podobnym profilu działalności.
  • Reprezentowanie członków Izby wobec organów samorządu lokalnego i administracji państwowej.
  • Prowadzenie Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw